تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (65)

اى گروه مسلمانان، ترس از حق را لباس زیرین خود قرار دهید، و آرامش را لباس روى خود سازید، و دندانها را به هم بفشارید، زیرا این برنامه شمشیرها را از سر دوركننده تر است.

زره را بر تن كامل كنید، و شمشیرها را پیش از بیرون كشیدن در غلاف بجنبانید، به گوشه چشم با حالت خشم به دشمن بنگرید، ونیزه را از راست چپ به دشمن بزنید، و با دَم شمشیرضربه واردكنید وشمشیرها را با پیش نهادن گامها به دشمن برسانید، و بدانید كه عمل شما در دیدِ خداست و شما با پسر عم رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله همراه هستید، پس حمله را پى در پى كنید، و از فرار كردن شرم نمایید، زیـرا فـرار از جنـگ ننگ نسلهـا، و آتش فـرداى قیامت است.

از جدا شدن روحتان از بدن در جهاد خوشحال باشید، و آسان به سوى مرگ حركت نمایید. بر شما باد به این لشگر متراكم دشمن، و خیمه هاى افراشته به طناب، میان آن خیمه را بزنید، كه شیطان در جانب پایین آن پنهان است، براى برجستنْ دست به پیش داشته، و براى فرار پا پس نهاده. براى نمودار شدن پایه حق هرچه سخت تر قصد دشمن كنید، كه «شما انسانهاى برتـرید و خدا با شماست و پاداش شما را هیـچ نمى كاهـد.»