تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (183)

به برج بن مُسهِر طائى كه از خوارج بود و شعار «لا حُكْمَ اِلاّ لِلّه» را آنچنان فریاد كرد كه

حضرت مى شنید، فرمود:

ساكت باش، خدا رویت را سیاه كند اى بى دندان! به خدا قسم حق آشكار شد در حالى كه تو بى مقدار بودى و صدایت آهسته، تا وقتى كه باطل عربده كشید آن گاه چون   شاخ بز نر به سرعت ظاهر شدى