تبلیغات
امام علی علیه السلام (تبارک الله احسن الخالقین) - خطبه (209)
ابومحمّد در اینجا غریب افتاده. به خدا قسم میل نداشتم ببینم افراد قریش كشته شده در زیر ستارگان افتاده باشند. انتقامم را از فرزندان عبدمناف گرفتم، و سران قبیله جُمَح از چنگ من گریختند، آنان براى چیزى كه لیاقت نداشتند گردن كشیدند، و به آن نرسیده گردنهایشان شكست